Τι είναι το Φινλανδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης;

Ο ρόλος αυτού του σχολείου είναι να παρέχει συμπληρωματική διδασκαλία στηρίζοντας την εκμάθηση και τη διατήρηση της φινλανδικής γλώσσας καθώς και να παρέχει γνώσεις για τη Φινλανδία και τη φινλανδική κουλτούρα. Οι μαθητές του σχολείου είναι παιδιά των οποίων τουλάχιστον ο ένας ο γονέας είναι Φινλανδός κι έχουν τουλάχιστον στοιχειώδεις γνώσεις της φινλανδικής γλώσσας. 

Το σχολείο λειτουργεί στο 4ο δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς. Κάθε μαθητικό τμήμα διδάσκεται δυο ώρες κάθε Σάββατο και ακολουθεί ένα καθορισμένο σχέδιο διδασκαλίας με φινλανδικό πρότυπο.

Η βιβλιοθήκη του σχολείου έχει εκατοντάδες βιβλία για παιδιά και νέους.