Toimielimet ja johto

Koulun hallinnosta vastaavat vanhempainfoorumi ja vanhempainyhdistyksen kokous.

Puheenjohtaja Annukka Poikkeus-Larionov.
Rahastonhoitaja Marko Suomalainen
Opettaja Outi Holopainen
Opettaja Maria Psitillis

Lisäksi jäseniä ovat yksi jokaisen oppilaan vanhemmista.